1399.08.26

جهاد آرا (حمایت از گروههای مساله محور و منطقه محور)

حرکتهای جهادی از ابتدای انقلاب اسلامی و با انگیزه حمایت از محرومین و مستضعفین آغاز گردیده و در برهههای مختلف توانسته است با پاسخ بهینه به نیازهای جامعه به افزایش سرمایه اجتماعی انقلاب یاری رساند. بنیاد مستضعفان به عنوان مجموعهای که متولی طراحی الگوی پیشرفت مناطق محروم است و از سویی ملزم به پشتیبانی از حرکتهای جهادی، مطمئنا از تجربیات و الگوهای خلاقانه جهادگران در حل مشکلات بینیاز نبوده و لازم است به عنوان یک نهاد پشتیبان حرکتهای جهادی، جایگاه خود را در اکوسیستم جهادی متناسب با این ماموریت تثبیت نماید.
با توجه به این موضوع، حمایت از گروهها و تشکلهایی که با خلاقیت و ابتکار و استمرار برای رفع مشکلات و مسائل بخشی از جامعه تلاش مینمایند از محورهای اصلی اقدام آن به شمار میرود.

طراحی و اجرای فعالیت‏های جریان‏ ساز مسئله محور

حل مشکلات و مسائل کشور امکان پذیر نیست مگر با حضور مردم، حضوری که نیازمند انگیزه، بستر اقدام و امید به موفقیت است. طراحی فعالیتهای جریان ساز مسئلهمحور که بعضا به صورت برگزاری پویشهای ملی ومنطقهای تبلور پیدا میکند، می تواند این شروط لازم جهت مشارکت و حضور مردم را تاحدودی فراهم نموده و بستر نقش آفرینی موفق تشکلها و عموم مردم در یک موضوع خاص را آماده نماید.
لذا از جمله محورهای اقدام در حوزه حمایت از حرکتهای جهادی و مردمی، راه اندازی فعالیتهای جریانساز مسئلهمحور است که با تمرکز بر مسئله دارای اولویت جامعه آغاز و با جلب همراهی و سازماندهی اقشار مختلف مردم و شبکه تشکلهای جهادی و مردمی موجود در سراسر کشور طراحی گردیده و سطوح ملی، منطقه ای و یا استانی اجرا می‌گردد.

توسعه حرکتهای جهادی و مردمی در مناطق هدف بنیاد

از جمله شاخصهای کلیدی در رشد مناطق محروم، ارتقا سرمایه اجتماعی و مشارکت مردمی در رفع مسائل و مشکلات محلی است. در همین خصوص لازم است با هدف تحقق این موضوع، اقدامات لازم در خصوص ایجاد گروههای جهادی بومی و ارتقا سطح ایشان در مناطق هدف بنیاد و حمایت از فعالیت گروههای جهادی فعال و ویژه کشور در این مناطق صورت پذیرد.
از سویی دیگر رشد و ارتقا حرکتهای جهادی در کشور با استفاده از تجربیات و الگوهای پیشرفت منطقهای میتواند سرعت بیشتری یابد. لذا تسری ادبیات و گفتمان تولید شده در بستر الگوی جامع پیشرفت مناطق محروم و انتقال آن به گروههای جهادی میتواند گامی بلند در ترویج و تسری این ادبیات و تربیت نیروی انسانی آشنا با مدل جامع محرومیتزدایی باشد.

سازماندهی و حمایت از فعالیت گروهها در شرایط بحران

بحرانهای طبیعی و اجتماعی همواره یکی از محلهای فعالیت گروههای جهادی و به تبع آن نهادهای حامی و پشتیبان بوده است. بنیاد مستضعفان بر خلاف رسالت تعیین شده و سیاست عدم ورود به اقدامات موردی و ناپایدار در مواقع بروز این بحرانها جهت حمایت از حرکتهای جهادی و پاسخ به نیازهای فوری و ابتدایی مخاطب آسیب دیده به این عرصه ورود نموده است که می توان آن را چهارمین محور فعالیت در حوزه حرکتهای جهادی و مردمی دانست. با وجود اینکه در شرایط وقع بحرانهای اجتماعی و طبیعی، نیازهای اولیه بیشتر جلب توجه مینماید و محل اصلی فعالیت گروهها و نهادهای حامی میگردد لازم است در طراحی فعالیتها به نیازهای اساسی که در طول مدت پس از وقوع بحران به مرور از اولویت بیشتری برخوردار خواهند گردید و در صورت غفلت به خلق مجدد بحران منجر خواهد گردید توجه گردد.

ارتباط با ما

  • آدرس : تهران، خیابان کریمخان زند، بعد از تقاطع حافظ، به سمت میدان ولیعصر، خیابان شهید پرویز گلابی، شماره 12، ساختمان بنیاد علوی
  • شماره تماس: 88902020
  • شماره فکس: 88901166
  • اینستاگرام بنیاد علوی
وَلَایَةُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ حِصْنِی فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِی أَمِنَ مِنْ عَذَابِی